Abonner på NÆRINGSHAGENS NYHETSBREV

Hold deg oppdatert på programmer, events og andre nyheter for kompetanseheving og utvikling av næringslivet i Asker.
E-post
Navn
AskersHus Næringshage
Emisjon og flere eiere
06.12.2016
Ved rettet emisjon sommeren/høsten 2016 er det hentet inn netto 1,4 mnok i kapital. Aksjekapitalen ...
Nyheter fra Næringshagene i Norge
12.05.2016
Alle godkjente næringshager i Norge er medlem av Foreningen for næringshager i Norge. De fleste er...
Nyheter fra Asker Næringsråd
11.06.2016
Nyheter fra Asker Næringsråd. Asker Næringsråd er med på å forme fremtiden for næringsdrivend...
Andre Næringshagene
2016
EMISJON – FLERE EIERE. LEDELSE
AskersHus AS har gjennomført rettet emisjon og styrket selskapets strategiske posisjon som et innovativt kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet. Sentrale bedrifter i Asker, Asker kommune, Akershus fylkeskommune og leietakee er kommet inn på eiersiden i
2015
LEIETAKERE FLYTTER INN. BLE MEDLEM I NÆRINGSHAGEFORENINGEN I NORGE
De første leietakere flytter inn 1. april 2015. AskersHus AS restrukturerte sin tjenesteportefølje og innrettet denne i fire innsatsområder: Ressurspoolen, Rugekassen, Næringslivets Servicekontor og Campus Asker. Ble medlem i Næringshageforeningen i Norge, i juni 2015.
2013-14
ASKER NÆRINGSRÅD BLIR 100% EIER
2,8 mnok investert å rigge opp faglig innhold  i AskersHus. 8 delprosjekter gjennomført.  
2007
ASKER NÆRINGSRÅD OVERTOK AKSJEANDELER
Asker Næringsråd overtook aksjeandelene til Nera Satcom og Ericsson. Selskapet endret navn til Vekst i Asker AS o.g eies av Asker kommune og Asker Næringsråd
X