hjemmeside
Apr 26 2016
Ny hjemmeside nye muligheter!
Asker Næringsråds er i dag eneeier i selskapet AskersHus AS. Det er besluttet ...
post-images
Apr 24 2016
Lunsjmøte på Scandic Hotel
Asker Næringsråds er i dag eneeier i selskapet AskersHus AS. Det er besluttet å styrke selskapets...
AskersHus Næringshage
AKEm-e1461757308820
Emisjon i AskersHus
26.04.2016
AskersHus AS inviterer herved til aksje-tegning gjennom rettet emisjon for å styrke selskapets stra...
askerhus_nigenrian
Nyheter fra Asker Næringsråd
11.06.2016
Nyheter fra Asker Næringsråd. Asker Næringsråd er med på å forme fremtiden for næringsdrivend...
^65FF39263D30B7C47B83E68680807DD63A0E98E8920F15EE20^pimgpsh_fullsize_distr
Nyheter fra Næringshagene i Norge
12.05.2016
Næringshagene i Norge er foreningen for næringshagene. Et samarbeidsforum for alle næringshagene....
Andre Næringshagene
2016
EMISJON – FLERE EIERE. LEDELSE
AskersHus AS har invitert til aksje-tegning gjennom rettet emisjon for å styrke selskapets strategiske posisjon som et innovativt kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet. Daglig leder skal ansettes til høsten og prosjektorganisering avvikles.
2015
LEIETAKERE FLYTTER INN. BLE MEDLEM I NÆRINGSHAGEFORENINGEN I NORGE
De første leietakere flytter inn 1. april 2015. AskersHus AS restrukturerte sin tjenesteportefølje og innrettet denne i fire innsatsområder: Ressurspoolen, Rugekassen, Næringslivets Servicekontor og Campus Asker. Ble medlem i Næringshageforeningen i Norge, i juni 2015.
2013-14
ASKER NÆRINGSRÅD BLIR 100% EIER
2,8 mnok investert å rigge opp faglig innhold  i AskersHus. 8 delprosjekter gjennomført.  
2007
ASKER NÆRINGSRÅD OVERTOK AKSJEANDELER
Asker Næringsråd overtook aksjeandelene til Nera Satcom og Ericsson. Selskapet endret navn til Vekst i Asker AS o.g eies av Asker kommune og Asker Næringsråd